Què és el que tenen els videojocs que el fan tant atractiu per als infants i joves? Perquè juguen online? què busquen? és compatible amb el joc analògic? parlar des de la distància i amb prejudicis no és la solució. Si ens volem acostar als joves ho hem de fer des de les seves plataformes. Jo sóc jugador molt expert de videojocs des de fa més de 30 anys i, per la meva edat, puc entendre els comportaments i maneres de fer dels jugadors més joves. L’observació és clau per poder extreure algunes conclusions del que envolta els nostres infants i joves.