Comunicar per provocar accions, per transformar. Comunicar per IMPACTAR. Avui en dia tenim la possibilitat de comunicar-nos per més canals que mai, però això no ha provocat una comunicació més eficient. A les empreses, organitzacions i centres educatius el caos comunicatiu és important. Cal posar-hi remei. 

Aquesta conferència té dos objectius respecte la comunicació; conèixer quins són els principals elements a tenir en compte i proposar solucions aplicables a l’entorn que vivim.